72 эсийн моно нарны зай хураагуур 350w360w380w390w