72 эсийн поли нарны зай хураагуур 310w330w340w350w